Մունետիկ

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՆՊԱՍՏԵԼ ՀՆԱՑԱԾ ՈՒ ԱՆՊԻՏԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ

Զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար գյուղն ահռելի ռեսուրսներ ունի, որոնք չեն օգտագործվում, բայց կարողանում են հյուրերին զարմացնել ազգային, գյուղական ո