Facebook

Մեր աշխատակիցները չեն կարող նույնացվել կամ համեմատվել ստալինյան դահիճների և գուլագների պատժիչների հետ. Վանեցյանի պատասխանը Բարսեղյանին

Մեր աշխատակիցները չեն կարող նույնացվել կամ համեմատվել ստալինյան դահիճների և գուլագների պատժիչների հետ. Վանեցյանի պատասխանը Բարսեղյանին